De ramp eiste meer dan 1800 mensenlevens en veroorzaakte grote materiële schade. Zodra de eerste berichten over de watersnoodramp de rest van Nederland bereikten, werden er overal buiten het rampgebied door individuele burgers, overheidsinstanties en militairen hulpacties op touw gezet. Alle in dienst zijnde militairen werden van verlof en permissie teruggeroepen om ingezet te kunnen worden in het rampgebied. Door de luchtmacht en de Marine Luchtvaartdienst (MLD) werden talrijke verkennings- en fotovluchten uitgevoerd vanaf de vliegbases Gilze-Rijen, Woensdrecht en Marinevliegkamp Valkenburg. De toen gemaakte luchtfoto’s zijn door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) enige jaren geleden grotendeels gedigitaliseerd en in de beeldbank opgenomen. Aangevuld met foto’s van de Leger Film- en Fotodienst geeft deze fotoselectie een goed beeld van de cruciale rol die de militairen in de eerste dagen na de ramp speelden.

Helaas ontbreekt bij het NIMH specifieke kennis over de locatiegegevens van veel van deze foto’s. Van slechts een gedeelte is documentatie beschikbaar. Wij zouden het erg op prijs stellen indien u uw kennis met ons wilt delen en ons wilt helpen om de ontbrekende locaties en context nauwkeuriger te kunnen beschrijven. Dit kan het beste door bij foto’s waarover u informatie heeft een reactie te plaatsen.

Bekijk hier de afbeeldingen.