Zoeken en vinden

Zoeken en vinden van afbeeldingen in de Beeldbank van het NIMH werkt in twee stappen. Via het tekstveld in het grijze blok waarin het woord 'zoekterm' staat (midden op de pagina) of in het tekstveld bij 'zoeken' (rechts bovenin de pagina) kunt u een zoekwoord opgeven, waarna de beeldbank op zoek gaat naar beeldmateriaal dat aan het opgegeven woord voldoet.

Indien u een zoekterm invoert die uit meer dan één woord bestaat, zoals ‘Koninklijke Marine’, zal het systeem records weergeven waarbij beide woorden in de beschrijving voorkomen. Wanneer van belang is dat de woorden bovendien in de gegeven volgorde en zonder tussenliggende woorden in het record zijn terug te vinden (dus wel records met de precieze zoekstring ‘Koninklijke Marine’, maar niet ‘een officier van de Russische marine tijdens een bezoek aan de koninklijke stallen’), dient u de desbetreffende zoekstring tussen dubbele aanhalingstekens (“Koninklijke Marine”) te plaatsen. Vult u niets in, dan zoekt de beeldbank naar alle afbeeldingen, en ziet u de volledige collectie afbeeldingen in uw overzicht. Dit kunt u ook bereiken door onderaan de pagina te kiezen voor de optie ‘Alle afbeeldingen’.

Als u (een selectie uit) de afbeeldingen en films in de galerij voor u ziet, kunt u dit zoekresultaat verder verfijnen. Standaard geeft de beeldbank resultaten uit zowel de foto- als de filmcollectie weer. U kunt hier desgewenst specificeren uit welke van deze twee collecties u de resultaten wilt zien. In de kolom rechts is bovendien een aantal categorieën verschenen waarmee u het getoonde resultaat kunt filteren. Van elke categorie wordt de top-3 filterwoorden getoond, met daarachter het aantal resultaten dat u te zien zult krijgen wanneer u voor dat filter kiest. Indien er meer dan drie filterwoorden beschikbaar zijn om uit te kiezen, ziet u onder het derde woord de link ‘> Meer...’. U ziet dan een popup-scherm met daarin alle mogelijke filterwoorden die voorkomen in het huidige zoekresultaat.

Nadat u een filter gekozen hebt, wordt een gefilterd zoekresultaat getoond waarin alleen die records uit het oude zoekresultaat zijn opgenomen die voldoen aan de door u gekozen filters. Welke filters actief zijn ziet u in de rechter kolom. Met het kruisje voor elk van de genoemde actieve filters kunt u deze weer uitschakelen. Het getoonde zoekresultaat zal dan niet langer op dat criterium worden gefilterd.

Uitgebreid zoeken

Onderin het lichtgrijze zoekblok bovenin het scherm vindt u een oranje blokje met de tekst ‘Meer’. Hiermee kunt u in een aantal velden specifiek zoeken. Ook dit maakt meer precisie bij het zoeken naar bepaalde foto’s mogelijk.

Kwaliteit van afbeeldingen en beschrijvingen

Een aantal van de afbeeldingen die u op dit moment in de beeldbank ziet, is gemaakt in lage resolutie. Het NIMH streeft ernaar de kwaliteit van de scans in de beeldbank te verbeteren door de foto’s in hoge resolutie te scannen. In de toekomst zullen er steeds meer oude scans worden vervangen door nieuwe bestanden van betere kwaliteit.
Mocht u een fout vinden in de beschrijving van een foto of een aanvulling daarop hebben, dan kunt u via de link ‘commentaar geven’ uw opmerkingen aan ons doorgeven.